AML

Zákony proti praniu špinavých peňazí („Anti-money laundering”) (AML) sú zákony, predpisy a postupy, ktorých cieľom je zabrániť vo financovaní terorizmu. 

Cieľom AML je sťažiť utajovanie trestných činov a peňazí, ktoré z nich pochádzajú. KYC je nástroj používaný na splnenie požiadaviek AML.

Posted