DAO

Decentralizované autonómne organizácie (DAO) sú novou formou organizácie založenej na decentralizovaných blockchain ledgeroch (decentralizovaný systém evidencie). Rozhodovací proces organizácie je vytváraný a udržiavaný prostredníctvom smart kontraktov členmi (nodes) tejto DAO. Rovnako o pravidlách riadenia a ďalších krokoch DAO sa rozhoduje tiež medzi jej členmi.

Posted