B2B

Z anglického “business to business”, je pomenovanie vzťahov medzi podnikateľmi (rovnocennými subjektmi), bez účasti spotrebiteľa (“slabšieho” subjektu).

Posted