Krize

Na Slovensku je společnost v krizi, pokud je v úpadku anebo její úpadek hrozí. Společnosti hrozí úpadek, pokud poměr vlastního jmění (tzn. vlastních zdrojů financování obchodního majetku, řádek č. 25 v účetní závěrce) a závazků (řádek č. 34 v účetní závěrce) je méně než 8 ku 100.

Posted