DAO

Decentralizované autonomní organizace (DAO) jsou novou formou organizace založené na decentralizovaných blockchain ledgerech (decentralizovaný systém evidence). Rozhodovací proces v organizaci je vytvářen a udržován prostřednictvím smart kontaktů členy (“nodes”) této DAO. O správě a dalších krocích DAO se rovněž rozhoduje mezi jejími členy.

Posted