Zabránění ztráty hodnoty investice (Anti-dilution)

Jde o ustanovení, které chrání zejména investora, a to tím, že mu umožní zachovat si svoje procentuální vlastnictví společnosti nákupem obchodního podílu/akcií v přiměřeném rozsahu při jakémkoliv budoucím zvyšování základního kapitálu/budoucí emise cenného papíru. Tím se zabrání “ředění” procentuálního vlastnictví investora v společnosti.

Posted