Web3

Souhrnný termín používaný pro novou generaci internetu, jehož hlavními charakteristikami jsou  i) decentralizace, ii) transparentnost, volnost a otevřenost sdílení dat, společně s iii)  převody hodnot a aktiv přímo mezi uživateli a iv) demokratizací vlastnictví v digitálním prostředí.

Posted