Výhradní licence

Umožňuje nabyvateli výhradní (exkluzivní) dispozici s předmětným duševním vlastnictvím . Při udělení výhradní licence ztrácí nárok na dispozici i samotný autor. Opakem je nevýhradní licence.  

Posted