VC fond (Venture Capital Fond)

Nejčastější typ investora ve startupovém prostředí. Team VC fondu je složený z odborníků na startupy – někdy jsou to bývalí zakladatelé startupů, nebo mají zkušenosti z finančnictví nebo z konkrétní oblasti, ve které investují. Poskytuje kapitál do základního kapitálu anebo jiných fondů startupu anebo konvertibilní úvěr. V obou případech fond získává podíl ve startupu (v případě konvertibilního úvěru až v budoucnosti podle dohodnutých podmínek).

Posted