Valuace startupu

Hodnota startupu kalkulovaná na základě specificky dohodnuté kalkulace. Na trhu existují desítky mutací několika vzorců kombinujících MRR, hrubou a operační marži, zisk apod.

Posted