Strategický investor

Většinou korporace (banka, retailový prodejce, mobilní operátor apod.), který kromě financí má pro startup i strategickou přidanou hodnotu spočívající v klientech, know-how nebo vlastní produktové komplementaritě.

Posted