Stanovy

Stanovy představují další ze základních dokumentů obchodní společnosti (spolu se společenskou smlouvou resp. zakladatelskou smlouvou). V případě společnosti s ručením omezeným se stanovy nevydávají povinně, ale ve společenské smlouvě může být určeno, že společnost stanovy vydá. Tyto stanovy upraví vnitřní organizaci společnosti a podrobněji upraví některé záležitosti obsažené ve společenské smlouvě. V případě akciové společnosti se stanovy vydávají povinně ze zákona a zákon také stanoví podstatné náležitosti, které musí obsahovat.

Posted