Společenská smlouva (Memorandum of Association nebo-li MoA)

Společenská smlouva (resp. zakladatelská smlouva) je základním a zakladatelským dokumentem každé vícečlenné obchodní společnosti. V případě společnosti s ručením omezeným jde o společenskou smlouvu, v případě akciové společnosti (včetně jednoduché společnosti na akcie) jde o zakladatelskou smlouvu. Pokud společnost založil jediný zakladatel, společenskou smlouvu (resp. zakladatelskou smlouvu) nahrazuje zakladatelská listina.

Posted