SMEs

Z anglického “small and medium enterprises”, představuje malé a střední podniky.

Posted