Smart kontrakt

Smart kontakt je samovykonatelná smlouva. Podmínky a mechanismy smlouvy jsou vloženy do distribuované, neměnné, decentralizované sítě blockchain. Pokud jsou definované podmínky splněny, ve smlouvě předpokládaný mechanismus se automaticky spustí (např. výplata peněz), a to bez potřeby zprostředkovatele. 

Prostřednictvím smart kontraktu by mohla být tedy poskytnuta půjčka nebo proběhnout výměna kryptoměny, aniž by bylo nutné schválení prostředníka (banky, burzy).

Posted