ROI (Return of Investment)

Bod nebo očekávaný datum návratnosti investice.

Posted