Příplatek do kapitálového fondu/mimo základní kapitál

Na Slovensku nazývaný i příplatek do OKF (ostatní kapitálové fondy). Znamená způsob, jakým může společník (zakladatel) poskytnout finanční prostředky společnosti do libovolné výše, přičemž tyto prostředky se nepovažují za zdanitelný příjem.

Posted