Překlenovací kolo financování (Bridge Round Financing)

Financování poskytnuté investorem (často investorem, který už do startupu investoval) na překlenutí určitého kratšího období, typicky do získání dalšího většího investičního kola od dalších investorů.

Posted