Předkupní právo (Right of First Refusal)

V případě, že společník/akcionář zamýšlí převést svůj obchodní podíl/akcie na třetí osobu, mají ostatní společníci/akcionáři právo, aby jim byl přednostně, před tímto převodem, ze strany prodávajícího společníka/akcionáře nabídnut obchodní podíl/akcie za stejnou cenu, za jakou se má prodat třetí osobě.

Posted