MVP (Minimum Viable Product)

Minimální životaschopný produkt představuje první úroveň vývoje produktu, který je možné uvést na trh a otestovat jeho ekonomický potenciál. Tuto úroveň často požadují investoři před seed investicí.

Posted