MRR (Monthly Recurring Revenue)

Pravidelný měsíční příjem, obyčejně plynoucí z měsíčních předplatných (subscriptions). Jde o jednu z klíčových investičních metrik.

Posted