MiCa

Markets in Crypto-Assets Regulation MiCA je navrhovaným nařízením, které je součástí nového balíčku Evropské komise o digitálních financích. Predpis se zaměřuje na vydávání kryptoaktiv a poskytování služeb v oblasti kryptoaktiv a má ambice sjednotit právní předpisy týkající se podnikání s kryptoměnami v celé Evropské unii. 

Cílem balíčku o digitálních financích je poskytnout potřebnou jasnost a podporu krypto službám a produktům, ale zároveň klást důraz na ochranu spotřebitelů a finanční stabilitu EU. Součástí tohoto balíčku jsou také nové AML směrnice EU a návrhy na nový AML orgán EU.

Posted