Key Performance Indicators (KPIs)

Jsou cíle, jejichž naplnění určuje hodnocení úspěchu projektu. Často jsou vyjádřené číselně (výška příjmů, zisk) nebo procentuálně (meziroční růst, tržní podíl).

Posted