Full Ratchet

Je to způsob ochrany raných (early stage) investorů proti ředění v dalších investičních kolech. Full ratchet kalkulace zabraňuje raným investorům v dalším ředění. Tento institut se používá zřídka a za výjimečných okolností.

Posted