Fiat

Termín používaný pro měnu vydávanou vládou, například EUR, GBP nebo USD.

Posted