Exit společnosti

Prodej svých podílů zakladateli společnosti strategickému investorovi. Zakladatelé musí často po exitu ve společnosti setrvat několik let, aby zajistil kontinuitu.

Posted