Early-stage startup

Označení startupu v jeho počátečním stádiu, které typicky trvá 1 až 3 roky.

Posted