Duševní vlastnictví (Intellectual Property nebo IP)

„Majetek” nehmotné povahy, který je výsledkem tvořivé duševní činnosti. Zahrnuje autorská díla, ochranné známky, obchodní značky, vynálezy, patenty, užitné vzory, průmyslové vzory (designy).

Posted