Deadlock

Jde o situaci, kdy (z různých důvodů) dojde k zablokování přijetí rozhodnutí ve společnosti (většinou klíčového). Společníci/akcionáři si mohou v SHA dohodnout postup, který uplatní v případě, že dojde ke vzniku nebo hrozbě vzniku takové situace.

Posted