Blockchain

Blockchain je forma DLT, která obsahuje především tři základní části: záznam (note), blok (block) a řetězec (chain). Note je záznam transakce, určitá vložená data do ledgeru. Note je uložena v bloku, který obsahuje časové razítko a odkazy na další blok. Díky tomuto propojení se bloky stávají s využitím kryptografie a mechanismu konsensu neměnnými a odolnými proti manipulaci. Propojením jednotlivých bloků dohromady vzniká řetězec (chain). 

Podstatnou součástí zabezpečení blockchainů jsou také takzvané kryptografické “hashe”. Kryptografické hashe jsou složité algoritmy, které využívají data předchozích transakcí k vygenerování jedinečného otisku dat (hash). I ta nejmenší změna v blockchainu (třeba jen jediná číslice) změní hodnotu hashe. 

Bloky jsou do řetězce přidávány na základě pravidel systému, který se nazývá konsensuální algoritmus. Tento mechanismus je součástí procesu, který zajišťuje synchronizaci dat v celé síti, a vyžaduje schválení konkrétními účastníky, než se ledger aktualizuje o nové bloky informací. Změny se prostřednictvím internetu projeví během několika minut, v některých případech během několika sekund. 

V jistém smyslu je blockchain neměnným sdíleným úložištěm informací. To znamená, že strany mohou důvěřovat údajům i bez autority, která by je ověřovala.

Pro více informací neváhejte shlédnout toto video.

Posted