B2B

Z anglického “business to business”, je pojmenování vztahů mezi podnikateli (rovnocennými subjekty), bez účasti spotřebitele (“slabšího” subjektu).

Posted