Autorské právo (Copyright)

Chrání dílo jako výsledek tvořivé duševní činnosti fyzických osob – autorů. Autorské právo se věnuje vztahům, které vznikají při vytváření a užívání autorských děl.

Posted