Autorské dílo

Dílo z oblasti literatury, umění nebo vědy, které je jedinečným výsledkem tvořivé duševní činnosti autora vnímatelným smysly, bez ohledu na míru jeho dokončení. Za autorské dílo se nepovažuje myšlenka, způsob, systém, metoda, koncept, text právního předpisu, úřední rozhodnutí a jiné.

Posted