AML

Zákony proti praní špinavých peněz (Anti-money laundering – AML) jsou zákony, předpisy a postupy, jejichž cílem je zabránit ve financování terorismu. 

Cílem AML je ztížit utajování trestných činů a peněz z nich získaných. KYC je nástroj, který se používá ke splnění požadavků AML.

Posted