Agilní vývoj

Iterativní metoda projektového managementu a softwarového vývoje, která pomáhá v dodávání vyšší kvality v kratším čase. Typicky se velký projekt rozdělí do několika týdenních sprintů.

Posted