Dohody uzavírané mimo pracovní poměr (ČR)

Český zákoník práce zná dva druhy dohod:

Dohoda o provedení práce –  Lze uzavřít s fyzickou osobou, pokud rozsah práce, na který se tato dohoda uzavírá, nepřesáhne 300 hodin v kalendářním roce.

Dohoda o pracovní činnosti –  Lze uzavřít jen pokud se na jejím základě má vykonávat pracovní činnost v rozsahu v průměru nejvíce 20 hodin týdně. Nabízíme vám její vzor.

Obě dohody musí obsahovat informaci o době, na kterou se uzavírají, ale ta může být určitá nebo neurčitá.

Na Slovensku je úprava jiná, viz zde.

Posted