Dohoda o pracovní činnosti (ČR)

Dohodu o pracovní činnosti (DPČ) bude v Česku zaměstnavatel uzavírat typicky se studentem vysoké nebo střední školy. Není to ale podmínka a smlouva najde uplatnění i v jiných situacích např. pro různé formy přivýdělku.

Dohodu o pracovní činnosti lze uzavřít jen s určitými omezeními. Na základě této dohody nelze vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru 20 hodin týdně, tento průměr se posuzuje za celou dobu na kterou byla dohoda uzavřena, nejvýše však za 52 týdnů.

Znakem DPČ je možnost jednoduchého a rychlého ukončení a to výpovědí bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem ve kterém byla výpověď doručena druhé straně.

Title Jazyk: Jurisdikce:
Title
Dohoda o pracovní činnosti (.docx)
Jazyk:
Český
Jurisdikce:
CZ
Český CZ

Na Slovensku se dohoda o pracovnej činnosti vyznačuje mírně jinými charakteristikami.

Posted