Angel investor

Investor jednotlivec (často fyzická osoba), který investice poskytuje typicky v prvních stádiích existence startupu. I když je to jednotlivec, je typicky v investování profesionál (na rozdíl od rodiny a přátel jako investorů). Angel investoři se někdy organizují a sdružují do skupin za účelem networkingu (např. https://businessangels.sk)

Posted