Likvidační preference

Jejím účelem je zejména ochrana investice ze strany investora v případě, pokud nastane tzv. likvidační událost (likvidace společnosti, její sloučení, převod a jiné). Zjednodušeně, je to ustanovení, které upraví, jak se bude dělit výnos z prodeje firmy v případě exitu. V případě absence takového ustanovení každý ze společníků/akcionářů bude mít nárok na výnos z prodeje společnosti ve výšce svého podílu na základním kapitálu společnosti, tedy pro rata.

Posted