Právo přidat se k převodu (Tag-along)

Právo přidat se k převodu opravňuje společníka/akcionáře (oprávněného, většinou menšinového) převést své akcie zároveň s akciemi jiného společníka/akcionáře (povinného, většinou většinového), čemuž odpovídá povinnost povinného mu to umožnit za rovnocenných podmínek. Právo přidat se k převodu chrání hlavně menšinové společníky/akcionáře (minoritní), kteří mají možnost prodat svůj obchodní podíl/ akcie za rovnocenných podmínek jako většinový společník/akcionář (majoritní).

Posted