Právo požadovat připojení se k převodu (Drag-along)

Právo požadovat převod opravňuje společníka/akcionáře (oprávněného, většinou většinového) požadovat od druhého společníka/akcionáře (povinného, většinou menšinového), aby spolu s převodem obchodního podílu/akcií oprávněného převedl na třetí osobu (zájemce, nabyvatele) i svůj obchodní podíl/akcie. Povinný se zaváže, že zároveň s převodem obchodního podílu/akcií oprávněného převede svůj obchodní podíl/akcie na třetí osobu za rovnocenných podmínek. Toto právo dává prodávajícímu možnost zatraktivnit prodej tím, že kupující získá zajímavější majetkovou účast na společnosti.

Posted