Registr partnerů veřejného sektoru (RPVS)

Veřejný seznam údajů o partnerech veřejného sektoru na Slovensku spravovaný Ministerstvem spravedlnosti Slovenské republiky.

Partnerem veřejného sektoru jsou, kromě jiných, fyzické osoby, fyzické osoby-podnikatelé a právnické osoby, které přijímají od státu, samosprávy a jiných subjektů veřejného sektoru peněžní plnění nebo majetek nad zákonem určený limit, nebo též osoby, které uzavírají smlouvu, rámcovou dohodu nebo koncesní smlouvu podle předpisů o veřejných zakázkách (při zohledňování finančních limitů).

Smyslem registru je zveřejnění konečných uživatelů výhod partnerů veřejného sektoru.

Partner veřejného sektoru se nezapisuje do RPVS sám, ale prostřednictvím oprávněných osob, kterými jsou notáři, advokáti, banky, auditoři atd.

Obdobný rejstřík je veden  i v Česku – Evidence údajů o skutečných majitelích.

Posted