Ochranná známka (Trademark)

Označení, zejména slova včetně osobních jmen, kresby, písmena, číslice, barvy, tvary výrobků nebo tvary obalu výrobku anebo zvuky, pokud je toto označení způsobilé rozlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.

Posted