Právní informace

Sparring Playbook pro vás připravil Sparring. Obsah tohoto Sparring Playbooku, včetně poskytnutých vzorů, není právní službou a to vzhledem k tomu, že se jedná o obecné informace a vzory, které nejsou šité “na míru” konkrétní situace. Pokud si nejste jisti konkrétním použitím vzoru nebo informací uvedených na stránce, vždy kontaktujte právníka, který vám poskytne kvalifikované právní poradenství.

Sparring vám rád pomůže. Poskytuje právní služby v České republice prostřednictvím Sparring s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ 092 83 285, vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 333808, a v Slovenské republice prostřednictvím Law & Tech s.r.o., advokátska kancelária, se sídlem Rooseveltova 809/22, 040 01 Košice – městská část Staré město, Slovenská republika, IČO: 53 004 621, zapsané v obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, Oddíl Sro, Vložka č. 48484/V.bo