Jednoduché účetnictví

Je druh účetnictví, v němž účetní jednotka pro účely zjištění základu daně porovnává svoje (daňové) příjmy a výdaje na začátku a na konci sledovaného období (nikoliv z výnosů a nákladů, jako je tomu při podvojném účetnictví). Neúčtuje se na účtech.

V soustavě jednoduchého účetnictví mohou účtovat např. podnikatelé, kteří nejsou zapsaní v obchodním rejstříku, anebo fyzické osoby, které podnikají nebo vykonávají jinou samostatnou výdělečnou činnost.

Posted