Transferové oceňování

Při transakcích mezi závislými osobami (blízká rodina a osobně nebo majetkově propojená osoba prostřednictvím 25% podílu na základním kapitálu, hlasovacích právech nebo zisku) je nutné vypracovat dokumentaci, která obhájí, že dohodnuté podmínky splňují trhové standardy. Pro většinu transakcí je potřebné vypracovat jen tzv. jednoduchou formu dokumentace.

Posted