Zpracování osobních údajů

Operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení; bez ohledu na to, zda je prováděn automatizovanými nebo neautomatizovanými prostředky.

Příklady automatizovaného zpracování – monitorování osob pomocí GPS nebo kamery, ověřování hlasu pomocí hlasové biometrie.
Příklad neautomatizovaného zpracování – písemná evidence docházky zaměstnanců prostřednictvím knihy příchodů a odchodů.

Posted