Společník

Společník je majitelem společnosti. Pokud je společníků víc, tak je spolumajitelem společnosti. Míra majetkové účasti společníka na společnosti je vyjádřena obchodním podílem tohoto společníka. V případě akciové společnosti mluvíme o akcionářích a o akciích. Společníkem, resp. akcionářem jsou vždy zakladatelé společnosti. Po založení společnosti se společníkem, resp. akcionářem může stát také jakákoliv jiná fyzická nebo právnická osoba, a to nabytím obchodního podílu nebo akcií společnosti (např. převodem, v důsledku dědění, případně převzetím závazku na nový vklad při zvýšení základního kapitálu společnosti). 

Posted