Dohoda mezi společníky (Shareholders’ Agreement nebo-li SHA)

Dohoda mezi společníky nebo mezi akcionáři je klasická smlouva, kterou mohou společníci společnosti uzavřít nad rámec zákonem předepsané společenské smlouvy. Díky jejímu neveřejnému charakteru si v ní mohou dohodnout citlivěji vzájemná práva a povinnosti spojené s účastí těchto osob na společnosti. Pro srovnání, společenská smlouva (resp. zakladatelská smlouva) upravuje spíše vztahy mezi společníky a společností.

Posted