Společné dílo

Dílo, které na Slovensku vytvořili dva nebo více autorů na podnět a pod vedením osoby, která usměrňovala a zabezpečovala proces vytvoření tohoto díla. Tvůrčí vklady autorů zahrnuté do společného díla není možné samostatně použít.

Posted